fbpx

קרן אייסף מעניקה מלגות סיוע לסטודנטים לתשלום שכר הלימוד. הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים מבטיחים עם קשיים כלכליים, השואפים למימוש הפוטנציאל למצוינות אישית , לימודית וחברתית.
מדיניות הקרן הינה לפתח מנהיגות חברתית בקרב הסטודנטים באמצעות הענקת מלגה משמעותית וליווי אישי של הסטודנט לאורך כל הדרך.
המלגות ניתנות בתמורה להשתתפות בתוכנית פרויקט חברתית במוסד להשכלה גבוהה בה לומד הסטודנט וקבלת הכשרה ייעודית למימוש הפוטנציאל החברתית למנהיגות.

בוגרי הפרויקטים החינוכיים של קרן אייסף

  • סטודנטים מהפריפריה החברתית והגאוגרפית עם קשיים כלכליים בישראל וחיילים משוחררים המבקשים להביא לידי מימוש את הפוטנציאל למצוינות אישית, לימודית וחברתית. .
  • סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בעלי פוטנציאל למצוינות ומעורבות חברתית.
  • עולים חדשים לרבות יוצאי אתיופיה וחבר העמים.
  • צעירים שהם הראשונים לפנות לאקדמיה במשפחתם.
  • לוחמים וצעירים יוצאי צבא או שירות לאומי.

מה מקבלים הסטודנטים המתקבלים ?

סטודנטים המתקבלים לקרן מקבלים מלגות ותמיכה כלכלית משמעותית במשך כל לימודיהם האקדמיים. מלימודי תואר הראשון לתואר שני ועד לפוסט דוקטורט.
יודגש בזאת כי המעבר בין השנים ובין התארים אינו אוטומטי ומותנה בעמידה בכללי הקרן ומשאביה. בנוסף יזכו הסטודנטים החברים לתוכנית הכשרה למנהיגות חברתית משמעותית כחלק מפעילות חברתית משמעותית.

לקבלת המידע המלא אודות מלגת לימודים יש לבחור את המסלול המתאים.

 

Back to top