בתכנית אייסף הרוח הדרומית חברים סטודנטים לתואר ראשון ממכללת ספיר ומכללת חמדת הדרום.

   sapir  Samisimon

 הסטודנטים בתכנית לוקחים חלק בפרויקטים חברתיים מגוונים הכוללים :

Back to top

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים